JUDr.Alena Schmidtová Nový Jičín
Advokátní kancelář Nový Jičín

Advokátní kancelář v Novém Jičíně

úvod - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář

JUDr.Alena Schmidtová
Nový Jičín - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Aleny Schmidtové byla založena v roce 1994. V současné době je AK JUDr.Aleny Schmidtové malou, avšak prosperující kanceláří poskytující odborné služby v podstatě ve všech oborech práva vyjma práva trestního.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní pomoc spočívající v zastoupení před soudy civilními a rozhodčími a veškerými orgány státní správy, dále v sepisování veškerých potřebných listin a podání.

Při sepisování listin nabízí advokátní kancelář rovněž možnost úředního ověření podpisů osob uvedených na listinách, a to i na listinách nevypracovaných v rámci kanceláře, do ověřovací knihy České advokátní komory.

Svým klientům dále kancelář nabízí možnost advokátní úschovy finančních prostředků na oddělených účtech úschovy.

Současně je JUDr.Alena Schmidtová zapsána od roku 2000 v seznamu správců konkursní podstaty a od roku 2009 po absolvování odborné zkoušky je u Krajského soudu v Ostravě vedená v seznamu insolvenčních správců. S tímto souvisí možnost poskytnutí úzce specializovaných právních služeb z oblasti insolvenčního práva – vypracování insolvenčních návrhů, přihlášek věřitelů, zastupování v insolvenčních řízeních.Insolvence JUDr.Alena Schmidtová
Partneři | Mapa stránek | Kontakt
2011© Všechna práva vyhrazena JUDr.Alena Schmidtová, Oddlužení / osobní bankrot